Om oss

  • Geoteknikk AS har organisasjonsnummer 917 748 306
  • Selskapet ble stiftet i desember 2016 av grundere:
   • Hans Petter Bøckmann og Øyvind Karlsen.
  • Selskapet holder til på gamle Fett og Lim, Elindveien 101, 1615 Fredrikstad
  • Geoteknikk AS har godkjenning for ansvarsrett klasse II og utfører geoteknisk prosjektering for private, næringsliv og det offentlige.
  • Selskapet har nå mange faste kunder innen entreprenørbransjen, byggherrer/utviklerer, samt for kommuner.
  • Geoteknikk AS er sertifisert NS EN 9001 2015 og NS EN 14001 2015
  • Vi har hatt 748 oppdrag innen geoteknikk pr. februar 2021
  • Markedskontakt pr. mail er post@geoteknikk1.no, hpb@geoteknikk1.no & oyvind@geoteknikk1.no

 • Geoteknikk AS samarbeider med Norsk Grunnboring AS som foretar geotekniske undersøkelser i felt.

  Dette selskap er også sertifisert innen de samme disipliner.

Teamet

Ingenting slår et godt team! Med variert og lang erfaring innen anleggsbransjen, pukkverks- og entreprenørbransjen, med stor interesse for geoteknikk og bergteknikk, kombinert med de varierende og utfordrende grunnforholdene som geologien byr på tilby vi tjenester innen geoteknisk prosjektering, rådgivning samt undersøkelser og anbefaler på en profesjonell måte hvordan man fundamenterer alle typer byggverk.
Placeholder

Hans Petter Bøckman
Senior ingeniør og geotekniker

Geotekniker etter utdannelse ved NTNU.

Prosjektering av bolig/næringstomter, spesialist innen praktisk anleggsteknikk i forhold til geoteknikk, herunder spunt, fundamenteringsarbeider etc. bæreevne, jordtrykk, setninger, skråningsstabilitet.

Hans Petter Bøckmann har ingeniørutdannelse innen bygg og anlegg (HIØ) med 25 års praktisk anleggserfaring i egne selskaper.

I sin praktiske erfaringsreise har Bøckmann arbeidet med geotekniske problemstillinger som spunting, peling, fundamentering av de fleste typer næringsbygg, boligbygg/blokker veger, plasser, kaifronter etc.

Han har etterutdannelse innen geoteknikk og ingeniørgeologi ved NTNU i perioden 2015-2018

hpb@geoteknikk1.no
Mobil: 481 77 305
Placeholder

Tesfaye K. Tilahun
Siv.ing Geoteknikk

Siv.ing geoteknikk fra NTNU Master i kvikkleiere, Prosjekteringsingeniør beregninger vha. Plaxis, Geosuite.

Bæreevne, jordtrykk, setninger, skrånings og område stabilitet (iht. NVE)

Våren 2019 ansatte Geoteknikk AS sin første sivil ingeniør som har skrevet master innen kvikkleire på NTNU.

Tesfaye har 11 års arbeidserfaring som siv.ing. fra hjemlandet Etiopia (Addis Abeba) og reiste til Norge fordi kona skulle ta Phd på NTNU. Tesfaye bestemte seg for å kompletter sin siv.ing. fra Etiopia med en ekstra mastergrad i Geoteknikk fra NTNU.

Vi er heldige som har fått med oss Tesfaye i Geoteknikk AS og har allerede meget gode erfaringer med hans kunnskaper innen Plaxis og Geosuite, Geo5 (beregningsverktøy).

Tesfaye jobber som prosjekteringsingeniør i Geoteknikk AS i nært samarbeid med oss andre med hovedfokus på beregninger og tolkninger av felt og laboratorietester for å gi våre kunder trygg fundamentering.

Tesfaye har arbeidserfaring fra Statens vegvesen og Multiconsult fra tidligere

???@geoteknikk1.no
Mobil: xxx xx xxx

Image
Placeholder

Øyvind Karlsen
Geotekniker

Fagskoleingeniør innen bergteknikk med etterutdannelse innen geoteknikk ved NTNU.

Geoteknisk prosjektering av bolig/næringstomter, bæreevne, jordtrykk, setninger, skrånings- og områdestabilitet (i henhold til NVE)

Øyvind Karlsen har opprinnelig utdannelse innen økonomi/juss med lang arbeidserfaring fra ledende stillinger innen finans/bank, samt industri (offshore), bergverksindustri, eiendomsvirksomhet, entreprenørvirksomhet i Østfold.

Bakgrunnen for å velge teknisk etterutdannelse har sammenheng med 14 års arbeidserfaring innen bergindustrien, pukkverksbransjen i Østfold [Skolt] og entreprenørerfaring [Park & Anlegg]. Pukkverkene produserte løsmasser til alle byggeformål, veier, jernbane, betong, boliger, næringsbygg osv. I denne perioden jobbet han som styreleder for Park & Anlegg (2011-2016) hvor han parallelt gjennomførte kompletterende etterutdannelse ved NTNU med Geoteknikk 1 og Geoteknikk 2 (2014-2017) og tilegnet seg geoteknisk kompetanse.

oyvind@geoteknikk1.no
Mobil: 913 50 133
Placeholder

Aryane Aryanfar
Siv.ing Geotekniker

Prosjekteringsingeniør, gjør beregninger vha. GEO5,
bæreevne, jordtrykk, setninger, skrånings og område stabilitet (iht. NVE)

Våren 2020 ansatte Geoteknikk AS sin andre sivil ingniør. Aryane jobber nå som prosjekteringsingeniør i Geoteknikk AS i nært samarbeid med oss andre med
hovedfokus på beregninger og tolkninger av felt og laboratorietester for å gi våre kunder trygg fundamentering.

Aryane har arbeidserfaring fra Geoteknikk AS siden mars 2020 og tidligere fra Arya Consult (Sandvika 2019-2020) innen geoteknisk prosjektarbeid.

I perioden 2016-2017 har hun vært geoteknisk konsulent i Multiconsult i Oslo.

Hun har tidligere vært daglig leder for et ingeniørfirma innen geoteknikk i Iran i perioden 2003-2016 inklusive en 6 års periode hvor hun har undervist i geotekniske fag på universitet i Teheran.

???@geoteknikk1.no
Mobil: xxx xx xxx

Image

Norsk Grunnboring AS

   • Ble stiftet i juni 2018 etter initiativ fra personene bak Geoteknikk AS
   • Norsk Grunnboring har vært operativ siden 1. oktober 2018 og det er ansatt fagpersonell med lang erfaring med utdannelse fra fagskole innen boreteknikk samt NGF kurs for boreoperatører.
  • NORSK GRUNNBORING AS kan gjennomføre de fleste geotekniske undersøkelser
   • Totalsondering
   • CPTu
   • Prøvetaking 54mm eller naverprøver
  • Ved laboratorietjenester benyttes eksterne leverandører, vanligvis Multiconsults lab i Oslo